Förändring i postadressen.

Vår postboxadress (PB 51) upphör att gälla fr.o.m. 1.6.2013.

Postförsändelser sänds i fortsättningen på gatuadressen:

Runebergsgatan 11
68600 JAKOBSTAD

Aktuellt

2015-08-28
E-faktureringsadress
Vår e-faktureringsadress är: 003702430231 NDEAFIHH
2013-05-28
Förändring i postadressen.
2013-01-10
Nya mervärdesskattesatser fr.o.m 1.1.2013
2012-12-18
Nya öppethållningstider
2012-06-15
Fivaldi Pro-office
Utlokalisera dina ekonomiärenden till en professionell bokföringsbyrå och koncentrera dig på din egen kärnverksamhet.
2012-06-15
Bostadslånens ränteavdrag ändrar
Behållningen som erhålls när avdraget görs från skatt på löneinkomsterna