Bostadslånens ränteavdrag ändrar

Behållningen som erhålls när avdraget görs från skatt på löneinkomsterna

2011

Räntorna 100 % avdragbara
Behållningen av ränteavdraget 28 %

2012

Räntorna 85 % avdragbara
Behållningen av ränteavdraget 25,5 %

2013

Räntorna 80 % avdragbara
Behållningen av ränteavdraget 24 %

2014

Räntorna 75 % avdragbara
Behållningen av ränteavdraget 22,5 %

Avdraget görs antingen från kapitalinkomsterna eller såsom s.k underskottsgottgörelse från skatten på löneinkomsterna.

Aktuellt

2019-07-05
Semestertider
Byrån håller semesterstängt under tiden 22.7 - 26.7.2019 V30 Vi önskar alla en trevlig sommar!
2015-08-28
E-faktureringsadress
Vår e-faktureringsadress är: 003702430231 NDEAFIHH
2013-05-28
Förändring i postadressen.
2013-01-10
Nya mervärdesskattesatser fr.o.m 1.1.2013
2012-12-18
Nya öppethållningstider
2012-06-15
Fivaldi Pro-office
Utlokalisera dina ekonomiärenden till en professionell bokföringsbyrå och koncentrera dig på din egen kärnverksamhet.
2012-06-15
Bostadslånens ränteavdrag ändrar
Behållningen som erhålls när avdraget görs från skatt på löneinkomsterna