Länkar

Ekonomiadministrationsförbundet
www.taloushallintoliitto.fi
Skattebetalarnas förbund
www.veronmaksajat.fi
Företags- och organisationsdatasystemet
www.ytj.fi

Skatteförvaltningen
www.vero.fi
Bokföringsnämnden
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/
Finlex
www.finlex.fi
Högsta förvaltningsdomstolen
www.hfd.fi
Handelsregistret
www.prh.fi

FPA
www.kela.fi
Arbetslöshetskassornas samorganisation
www.tyj.fi

Visma Software Oy, Fivaldi
www.vismafivaldi.fi
Talgraf
www.talgraf.fi
Lasmak
www.lasmak.fi
Österbottens Handelskammare
www.ostro.chamber.fi

Aktuellt

2020-06-30
Semestertider
Byrån håller semesterstängt under tiden 20.7 - 26.7.2020 V30 Vi önskar alla en trevlig sommar!
2020-02-03
Nya medarbetare till vårt team
Vi välkomnar vår nya kollega
2015-08-28
E-faktureringsadress
Våra nätfaktura-uppgifter är följande: Nätfakturaadress 003702430231 Förmedlare MAVENTA Förmedlarkod Om er nätfakturaoperatör är t.ex. Itella, Basware m.fl. är förmedlarkoden 003721291126 Om er nätfakturaoperatör är en bank t.ex Nordea, Andelsbanken m.fl. är förmedlarkoden DABAFIHH
2013-05-28
Förändring i postadressen.
2013-01-10
Nya mervärdesskattesatser fr.o.m 1.1.2013
2012-12-18
Nya öppethållningstider
2012-06-15
Fivaldi Pro-office
Utlokalisera dina ekonomiärenden till en professionell bokföringsbyrå och koncentrera dig på din egen kärnverksamhet.
2012-06-15
Bostadslånens ränteavdrag ändrar
Behållningen som erhålls när avdraget görs från skatt på löneinkomsterna