Länkar

Ekonomiadministrationsförbundet
www.taloushallintoliitto.fi
Skattebetalarnas förbund
www.veronmaksajat.fi
Företags- och organisationsdatasystemet
www.ytj.fi

Skatteförvaltningen
www.vero.fi
Bokföringsnämnden
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/
Finlex
www.finlex.fi
Högsta förvaltningsdomstolen
www.hfd.fi
Handelsregistret
www.prh.fi

FPA
www.kela.fi
Arbetslöshetskassornas samorganisation
www.tyj.fi

Visma Software Oy, Fivaldi
www.vismafivaldi.fi
Talgraf
www.talgraf.fi
Lasmak
www.lasmak.fi
Österbottens Handelskammare
www.ostro.chamber.fi

Aktuellt

2019-07-05
Semestertider
Byrån håller semesterstängt under tiden 22.7 - 26.7.2019 V30 Vi önskar alla en trevlig sommar!
2015-08-28
E-faktureringsadress
Vår e-faktureringsadress är: 003702430231 NDEAFIHH
2013-05-28
Förändring i postadressen.
2013-01-10
Nya mervärdesskattesatser fr.o.m 1.1.2013
2012-12-18
Nya öppethållningstider
2012-06-15
Fivaldi Pro-office
Utlokalisera dina ekonomiärenden till en professionell bokföringsbyrå och koncentrera dig på din egen kärnverksamhet.
2012-06-15
Bostadslånens ränteavdrag ändrar
Behållningen som erhålls när avdraget görs från skatt på löneinkomsterna