Administrativa tjänster för små- och medelstora företag

Ab Datic Oy har en gedigen och långvarig erfarenhet av branschen.

Vi erbjuder förutom normala bokföringstjänster även andra tjänster som hör till branschen, såsom fakturering, reskontra, löneberäkning, bokslut, skatteärenden och övrigt.

Genom en ständig utveckling med beaktande av kundernas och branschens behov är vi redo att svara på framtida utmaningar. Vi erbjuder t.ex. ASP-service för administrativa tjänster med moderna program.

För att kunna producera kvalitetsmässiga tjänster och tillgodose kundernas behov krävs ett fungerande nät av expertiskunnande inom olika delområden. Detta utgör en styrka i vår verksamhet.

Aktuellt

2019-07-05
Semestertider
Byrån håller semesterstängt under tiden 22.7 - 26.7.2019 V30 Vi önskar alla en trevlig sommar!
2015-08-28
E-faktureringsadress
Vår e-faktureringsadress är: 003702430231 NDEAFIHH
2013-05-28
Förändring i postadressen.
2013-01-10
Nya mervärdesskattesatser fr.o.m 1.1.2013
2012-12-18
Nya öppethållningstider
2012-06-15
Fivaldi Pro-office
Utlokalisera dina ekonomiärenden till en professionell bokföringsbyrå och koncentrera dig på din egen kärnverksamhet.
2012-06-15
Bostadslånens ränteavdrag ändrar
Behållningen som erhålls när avdraget görs från skatt på löneinkomsterna