Personaladministrationens hjälpmedel

Våra löneredovisningstjänster:

Månadslöner

Timlöner

Lagstadgade lönerapporter

Betalning av löner

Löneuppgifter till kunden för utbetalning

Skötsel av medlemsavgifter jämte rapportering

Månatlig rapportering till skattemyndigheter

Årlig rapportering till skattemyndigheter och försäkringsbolag

Löneintyg

Aktuellt

2015-08-28
E-faktureringsadress
Vår e-faktureringsadress är: 003702430231 NDEAFIHH
2013-05-28
Förändring i postadressen.
2013-01-10
Nya mervärdesskattesatser fr.o.m 1.1.2013
2012-12-18
Nya öppethållningstider
2012-06-15
Fivaldi Pro-office
Utlokalisera dina ekonomiärenden till en professionell bokföringsbyrå och koncentrera dig på din egen kärnverksamhet.
2012-06-15
Bostadslånens ränteavdrag ändrar
Behållningen som erhålls när avdraget görs från skatt på löneinkomsterna